Het kan niet worden uitgesloten dat de belastingbetaler in de toekomst moet gaan meebetalen aan het in stand houden van de postbezorging in Nederland. Dat schrijft De Telegraaf zaterdag op basis van de inbreng van het postbedrijf in een consultatie over een wijziging van de postwet uit 2009.

"Het is echter niet realistisch om uit te sluiten dat de overheid op enig moment een afweging zal moeten maken over de financiering van de UPD", aldus PostNL in de reactie. UPD staat voor universele postdienstverlening, de postbezorging aan particulieren in Nederland.

Een van de opties daarbij zou zijn om de belastingbetaler te laten bijspringen. Er is een grens aan het compenseren van de teruglopende postbezorging door de postzegelprijs te verhogen en door besparingen door te voeren, stelt PostNL.

Om de krimpende postmarkt het hoofd te bieden, willen PostNL en branchegenoot Sandd samengaan. Dat plan ligt nu ter beoordeling bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

PostNL wijst erop dat het samengaan met Sandd "noodzakelijk is voor het behoud van de postbezorging in Nederland en het daarmee samenhangende maatschappelijke belang".