Het kabinet wil dat woningcorporaties vanaf volgend jaar hun huren maximaal met inflatie kunnen verhogen. Dit staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad mee heeft ingestemd.

In het voorstel staat dat per kalenderjaar het gemiddelde van de huurverhoging van een woningcorporatie niet boven de inflatie uitkomt.

Wel mogen corporaties de gemiddelde huren met nog 1 procent verhogen voor extra investeringsruimte.

Het wetsvoorstel wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening in de Tweede Kamer.