De Nationale ombudsman heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gevraagd 235 gezinnen alsnog een behoorlijke oplossing te bieden voor de kinderopvangtoeslag.

Bij die gezinnen was de toeslag per september 2014 stopgezet, omdat die daar geen recht op zouden hebben.

Maar in de zaak van één gezin oordeelde de Raad van State onlangs anders. Daarom vraagt ombudsman Reinier van Zutphen de staatssecretaris nu om al die gezinnen tegemoet te komen.

De Belastingdienst zette de toeslagen in 2014 stop wegens mogelijk misbruik. De toeslagen over dat hele jaar moesten worden terugbetaald, omdat niet alle opvangkosten waren betaald. Destijds al concludeerde de ombudsman dat de Belastingdienst de zaak niet goed had onderzocht.

In geldnood door het stopzetten van kinderopvangtoeslag

De Raad van State stelde in april dat het gezin in geldnood was gekomen door het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en daardoor de opvang van september tot december niet meer kon betalen.

Het gezin zou die opvangkosten gewoon betaald hebben als die toeslag niet was stopgezet, oordeelde de Raad van State, die ook stelde dat het nog niet uitbetaalde deel alsnog naar het gezin moet gaan.

"In de uitspraak van de Raad van State zie ik aanleiding om de staatssecretaris opnieuw te vragen om een behoorlijke oplossing te bieden voor de problemen waarin zij door toedoen van Toeslagen (afdeling van de Belastingdienst, red.) ongewild en zonder schuld terecht zijn gekomen", stelt Van Zutphen.

De ombudsman heeft de staatssecretaris gevraagd binnen twee weken te reageren.