Het financiële klachteninstituut Kifid heeft in een jaar tijd 194 klachten over woekerpolissen afgehandeld, meldt de organisatie maandag.

Kifid is sinds april 2018 bezig met een gefaseerde aanpak van dergelijke klachten. Er zijn nog wel zevenhonderd klachten in behandeling.

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarvoor te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Hierdoor leverden de polissen niet op wat de consumenten was voorgehouden.

Het grootste deel van de klachten is opgelost dankzij bemiddeling. De rest is door verzekeraars zelf opgelost.

Kifid maakte vorig jaar bekend de behandeling van honderden aangehouden klachten over woekerpolissen te hervatten. De klachten zijn geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener.

Ruim tachtig nieuwe klachten ingediend

Zodra het instituut aan de slag gaat met een cluster, worden de betrokken consumenten en financiële dienstverleners daarvan op de hoogte gesteld.

Er zijn het afgelopen jaar ruim tachtig nieuwe klachten over woekerpolissen ingediend. Aan negentig klachten wordt momenteel actief gewerkt.

De woekerpolisaffaire, zoals de kwestie is gaan heten, kwam in 2006 aan het licht. Geschat wordt dat er sinds 1993 zo'n zeven miljoen dergelijke polissen zijn verkocht.

Consumenten kunnen terecht bij meerdere claimorganisaties, die schadevergoedingen proberen los te krijgen bij verzekeraars.