De positie van de pensioenfondsen is ten opzichte van een kwartaal geleden iets verbeterd. Desalniettemin verkeren de pensioenen van 1,9 miljoen gepensioneerden nog steeds in de gevarenzone, meldt De Nederlandsche Bank. Vorig kwartaal lag dat aantal op twee miljoen.

44 pensioenfondsen hebben nu een beleidsdekkingsgraad die onder het wettelijke minimum van 104,2 procent zit.

Het gaat om 56 procent van alle pensioenaanspraken; pensioen dat nog niet is ingegaan. Naast de 1,9 miljoen pensioenaanspraken van gepensioneerden zitten ook nog miljoenen pensioenen van mensen die nog niet met pensioen zijn in de gevarenzone.

De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds genoeg geld heeft om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te keren. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

Als een pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft, dan kan het ervoor kiezen de pensioenen te verlagen. Zo worden de verplichtingen verlaagd, terwijl de bezittingen hetzelfde blijven.

De dreigende kortingen zijn niet nieuw. Eerder dit jaar waarschuwden de pensioenfondsen hier zelf ook al voor.