Werkenden in Rozendaal en Bloemendaal hadden in 2017 met 50.100 euro in doorsnee het hoogste persoonlijke inkomen van Nederland, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de waddengemeenten Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland lag het inkomen met zo'n 28.000 euro juist het laagst. Het persoonlijk inkomen is exclusief premies inkomensverzekeringen, maar inclusief de inkomstenbelasting.

De hoogste inkomens zijn vooral te vinden in gemeenten in het midden en westen van Nederland, in de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Ook rond Eindhoven, Groningen en Maastricht liggen de inkomens relatief hoog.

Het jaarlijkse doorsnee inkomen van werkenden is, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, van 2007 tot en met 2017 vrijwel gelijk gebleven.

Voor werknemers kwam het mediane persoonlijke inkomen in 2017 uit op 35.200 euro, zzp'ers verdienden 28.000 euro. Voor beide groepen ligt dat iets boven het niveau van 2007. Zelfstandigen met personeel (zmp'ers) verdienden in 2017 48.500 euro, 3 procent minder dan tien jaar eerder.

Inkomenspiek bereikt rond veertigste levensjaar

Mensen die na hun AOW-leeftijd doorwerken, bereiken op die leeftijd een inkomenspiek. Dat komt doordat zij naast hun AOW en pensioen dan een inkomen uit werk hebben.

Als deze groep buiten beschouwing wordt gelaten, hebben werkenden rond hun veertigste meestal hun maximale inkomen bereikt.

Verder merkt het CBS nog op dat werkende mannen een hoger doorsnee inkomen hebben dan werkende vrouwen, namelijk 42.300 euro tegenover 27.100 euro. Dat verschil wordt vooral veroorzaakt doordat vrouwen vaker parttime werken.