Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben onder werkenden de grootste kans op een inkomen onder de lage-inkomensgrens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Zzp'ers lopen een groter risico dan werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp'ers). Ook in deeltijd werken hangt samen met het risico op armoede. Hoe minder uren de standaard werkweek telt, hoe groter het risico op armoede, signaleert het CBS op basis van cijfers over 2017.

De lage-inkomensgrens lag in 2017 op 1.040 euro netto per maand voor alleenstaanden. Voor een stel met twee kinderen was dit 1.960 euro. Van alle werkenden van 15 tot 75 jaar maakt 2,5 procent deel uit van een huishouden met een inkomen onder die grens, wat betekent dat zij een armoederisico lopen.

Hoewel het aandeel werkenden met een armoederisico ten opzichte van 2016 bijna onveranderd is, is het risico onder zzp'ers wel toegenomen.

Negen van de tien werkenden met een risico op armoede werken parttime. Zelfstandigen met personeel die minder dan 24 uur werken, lopen het meeste risico, gevolgd door zzp'ers en werknemers met een werkweek van minder dan 24 uur. Mensen die fulltime werken, lopen aanzienlijk minder risico.