Mensen die een boete hebben gekregen omdat ze betrapt zijn op het verzwijgen van buitenlands bezit terwijl ze een bijstandsuitkering ontvingen, kunnen later soms toch weer legaal een uitkering krijgen, meldt de Volkskrant maandag.

Ook kunnen ze het bezit houden, zo hebben het ministerie van Sociale Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stimulansz aan de krant laten weten. Het gaat vaak om Turkse en Marokkaanse Nederlanders en om Oost-Europeanen met een woning in het land van herkomst.

Een alleenstaande die geen inkomen en minder dan 6.000 euro aan spaargeld heeft, kan een bijstandsuitkering aanvragen. Voor een meerpersoonshuishouden geldt een spaarbedrag van maximaal 12.000 euro.

Gemeenten kunnen via het Internationaal Bureau Fraude-informatie achterhalen of iemand verzwegen bezittingen in het buitenland heeft. In 2016 kwam 6,3 miljoen euro aan verzwegen buitenlands bezit aan het licht. In 2017 ging het om een bedrag van 3,4 miljoen euro. Bijna de helft hiervan werd ontdekt in Turkije.

Als een bijstandsontvanger een huis of een stuk land in het buitenland blijkt te bezitten, wordt de uitkering stopgezet. De gemeente kan de bijstand terugvorderen en een boete uitdelen van maximaal 100 procent van het uitbetaalde bedrag.

Daardoor krijgt de fraudeur een schuld bij de gemeente. Maar als dat bedrag hoger is dan de waarde van het bezit, dan ontstaat er weer recht op bijstand.