Het kabinet wil de inkomensgrens voor sociale huurwoningen laten afhangen van de samenstelling van huishoudens, zodat ook lage middeninkomens zo'n woning kunnen krijgen.

De inkomensgrens voor een sociale huurwoning ligt momenteel op 38.000 euro. Gezinnen met lage middeninkomens houden na het betalen van de vaste lasten vaak minder over dan eenpersoonshuishoudens met een vergelijkbaar inkomen.

Door de inkomensgrens voor huishoudens die uit meerdere personen bestaan op te trekken, kunnen zij in het vervolg wel in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Het kabinet gaat de draagkracht van de verschillende typen huishoudens "nadrukkelijk laten meewegen bij de uitwerking van de maatregel".

Huishoudens met hogere inkomens die een huis in de sociale huursector hebben, gaan bovendien sneller een huurbedrag betalen dat past bij hun inkomen.

Aanbod van huurwoningen in middensegment moet groter

Ook wil het kabinet het aanbod van huurwoningen in het middensegment vergroten. Gemeenten in regio's met exorbitante huurprijzen kunnen straks de aanvangsprijs van een vrijesectorwoning beperken tot maximaal een percentage van de WOZ-waarde van die woning.

De gemiddelde huurstijging die woningcorporaties mogen doorvoeren, wordt beperkt tot het inflatiepercentage.

In december werden huurders en woningcorporaties het al eens over een gematigde huurstijging in de komende drie jaar.

'Nauwelijks extra ruimte om samen tot oplossing te komen'

De koepel van woningorganisaties Aedes en de Woonbond zijn niet tevreden met de plannen. Zij vinden dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties nauwelijks extra ruimte krijgen om samen tot oplossingen voor hun eigen regio te komen.

"In sommige regio's is dringend behoefte aan meer middeldure huurwoningen, in andere moet vooral de samenstelling van de wijken verbeterd worden", stellen de organisaties in een gezamenlijke reactie.