Nederlandse consumenten betaalden in januari 2,2 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De verhoging van het lage btw-tarief aan het begin van de maand had een opwaartse druk op de prijzen van onder meer voeding, boeken en het openbaar vervoer.

Het is de grootste prijsstijging na september 2013, aldus het statistiekbureau. In december gingen de prijzen op jaarbasis nog met 2 procent omhoog.

Begin januari 2019 ging het lage btw-tarief van 6 procent naar 9 procent. Van alle consumentengoederen en -diensten valt 22,5 procent onder het lage btw-tarief.

Ten opzichte van een jaar eerder waren voedingsmiddelen in januari 3,3 procent duurder, in december was het verschil op jaarbasis 1,2 procent.

Hogere leveringskosten gas en elektriciteit

Ook de hogere belasting op en de hogere leveringskosten voor gas en elektriciteit hadden een opwaartse druk op de consumentenprijzen, meldt het statistiekbureau.

In januari was energie 17,4 procent duurder dan een jaar eerder. In december lag de prijs 13,5 procent hoger dan in de laatste maand van 2017.

De prijsontwikkeling van de thuiszorg had een verlagend effect op de prijsstijging van de consumentenprijzen, merkt het CBS verder op. Dat komt onder meer doordat de eigen bijdrage van de thuiszorg is verlaagd.

De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator van inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft de prijsontwikkeling weer van een pakket goederen en diensten, zoals de dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder, want bijvoorbeeld ook industriële producten, aandelen en grondstoffen veranderen van prijs.

Hogere stijging dan in eurozone

Naast de consumentenprijsindex berekende het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, waarbij geen rekening wordt gehouden met bepaalde woonlasten. Volgens deze methode lagen de prijzen in Nederland in januari 2 procent hoger dan een jaar eerder, tegen een stijging van 1,8 procent in december.

Dat is meer dan in de eurozone als geheel, waar de consumentenprijzen in de eerste maand van het jaar met gemiddeld 1,4 procent omhooggingen.