Het Pensioenfonds Detailhandel verhoogt voor het eerst in jaren de pensioenen weer iets. De financiële situatie van het fonds is voldoende verbeterd voor een "gedeeltelijke" indexatie. De pensioenen gaan met 0,1 procent omhoog. Dit betekent dat er 20 miljoen euro extra kan worden verdeeld onder alle deelnemers.

Voorzitter Henk van der Kolk is blij dat zijn fonds ondanks de lage rente en enorme schommelingen op de beurzen toch goede resultaten weet te boeken. Bij andere grote fondsen dreigen de komende jaren nog kortingen.

Eind december bedroeg de zogeheten beleidsdekkingsgraad 110,6 procent. Deze graadmeter laat zien in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Om een gedeeltelijke indexatie te mogen doorvoeren, is een niveau van 110 procent of hoger vereist.

Pensioenfonds Detailhandel is met ruim 300.000 deelnemers, 32.000 werkgevers en 113.000 gepensioneerden een van de grotere fondsen van Nederland. Begin dit jaar sloten ook het Bedrijfstakpensioenfonds voor Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (PSL) en Pensioenfonds Dranken zich aan.

In de komende jaren is het fonds van plan flink door te groeien. Dat moet extra schaalvoordelen opleveren.