Het wordt voor slachtoffers gemakkelijker om samen een schadevergoeding te eisen. Ze kunnen gezamenlijk naar de rechter stappen als degene die hen heeft benadeeld niet wil meewerken, staat in een nieuwe wet waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd.

De rechter kan gedupeerden nu al wel samen in het gelijk stellen. Maar als de daaropvolgende onderhandelingen over een schadeloosstelling met de wederpartij stuklopen, dan is het weer ieder voor zich. Slachtoffers moeten dan zelf terug naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen. Niet elke gedupeerde kan dat opbrengen.

Consumentenorganisaties pleiten al jaren voor de mogelijkheid om collectief een schadevergoeding te eisen. Als consumenten samen kunnen optrekken en bijvoorbeeld iemand in de arm kunnen nemen om hen te vertegenwoordigen, staan ze volgens de organisaties veel sterker. In de Kamer waren er lang bedenkingen, omdat zo'n regeling een claimcultuur in de hand zou kunnen werken.

De Consumentenbond noemt de goedkeuring van het wetsvoorstel "een historisch moment voor consumenten". Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond, vindt dat de positie van Nederlandse consumenten door de wet enorm versterkt wordt. "Dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel nu aangenomen heeft, is een echte doorbraak."