De meeste huishoudens hebben dit jaar meer te besteden dan in 2018, ondanks de hogere energierekening, een hogere zorgpremie en een verhoging van de btw.

Volgens de nieuwste koopkrachtberekeningen van het Nibud hebben veel huishoudens per maand enkele tientjes meer te besteden.

"Prijsstijgingen vallen meer op. Maar dit jaar dalen de inkomstenbelastingen en stijgen de brutolonen, de uitkeringen én de toeslagen. Hierdoor houden de meeste huishoudens meer geld over dan vorig jaar", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

In tegenstelling tot voorgaande jaren staan ook vrijwel alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen er beter voor.

Sommige gezinnen zien koopkracht met 131 euro stijgen

Er zijn overigens ook uitschieters in de koopkrachtplaatjes, zowel naar boven als naar beneden. Sommige gezinnen moeten het maandelijks met slechts enkele euro's extra doen en andere gezinnen zien hun koopkracht met 131 euro stijgen.

Het Nibud, voluit het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, merkt op dat van de honderd meest voorkomende voorbeeldhuishoudens slechts vier er iets op achteruit gaan.

Bij de groepen die inleveren, gaat het om een bedrag tot 24 euro per maand. Het betreft hier bijvoorbeeld tweeverdieners met kinderen van wie een van de partners minder verdient dan het minimumloon.

Zij hebben last van een wijziging in de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook huishoudens met een zogeheten prepensioenuitkering zijn de klos. In veel gevallen wordt hun pensioen niet verhoogd en profiteren ze niet van de stijging van de AOW of de ouderenkorting.