Het Europees Parlement moet actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank (ECB) alle documenten rond bankentoezicht beschikbaar stelt, zodat de bank in Frankfurt beter kan worden gecontroleerd. De Europese Rekenkamer roept daartoe op in een brief aan het parlement.

De ECB is terughoudend met het vrijgeven van documenten. Pogingen van de rekenkamer om meer documenten te krijgen, zijn vastgelopen. De rekenkamer kan hierdoor de eigen taken niet goed uitvoeren, terwijl het toezicht op banken gepaard gaat met financiële risico's.

De controleurs vragen de volle steun van het Europees Parlement en de lidstaten en roepen op de regels zo nodig te wijzigen, om duidelijk te maken dat de controleurs toegang hebben tot elk document dat zij nodig achten.

Hebben van alle bevoegdheden 'bijzonder belangrijk'

"We willen niet het monetaire beleid controleren", aldus rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne, "Maar het is essentieel dat we over alle bevoegdheden beschikken om de toezichtsactiviteiten van de ECB te controleren. Dat is bijzonder belangrijk."

Lehne somt in de brief drie gevallen op waarin de ECB toegang weigerde tot belangrijke informatie. Het laatste dateert van een jaar geleden, toen de ECB documenten voor een rapport over de crisisbeheersingsrol van de bank niet afstond, terwijl die volgens de rekenkamer noodzakelijk waren.

De ECB is verantwoordelijk voor het toezicht op de ongeveer 130 grote banken in de lidstaten van de eurozone. De controle op deze toezichtsrol ligt bij de Europese Rekenkamer.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!