Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajong-uitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. Dit staat in een intern rapport dat in handen is van Trouw.

Het dagblad meldt zaterdag dat in ruim een vijfde (21 procent) van de onderzochte dossiers sprake was van een "onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een uitkering".

Er worden vaker ten onrechte uitkeringen ontzegd dan ten onrechte toegekend. Bij 33 procent van de onderzochte gevallen is een arbeidsongeschiktheidsuitkering afgewezen, hoewel de aanvrager wel recht had op de Wajong.

De aanvrager belandt bij afwijzing in de bijstand. De persoon kan in beroep gaan tegen de beslissing, maar dit zou in de praktijk niet vaak voorkomen. Reden hiervoor zijn de kosten die gemaakt moeten worden bij een juridische procedure en de energie die ze in het proces moeten steken, aldus Trouw.

Bij 9 procent van de beoordelingen werd ten onrechte wél een Wajong-uitkering voor het leven toegekend. De afdeling intern kwaliteitsonderzoek van het UWV kwam tot deze bevindingen na bestudering van 150 beoordelingen uit 2016. De onderzoekers noemen hun bevindingen "zorgwekkend" en roepen het UWV-bestuur op tot actie.

Het UWV laat in een schriftelijke reactie weten dat "het goed is dat deze resultaten snel boven tafel kwamen, zodat we snel maatregelen konden treffen".