De cao-lonen zijn in 2018 met 2,1 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het is de grootste stijging van de cao-lonen sinds 2009.

In het laatste kwartaal van 2018 stegen de cao-lonen het hardst: de lonen gingen omhoog met 2,3 procent. Dit is de grootste kwartaalstijging van het afgelopen jaar.

De cao-lonen zitten sinds de tweede helft van 2017 in de lift. In elk kwartaal kwam de stijging van de cao-lonen hoger uit dan het kwartaal daarvoor.

De stijging is niet meer zo groot geweest sinds 2009, het eerste volle crisisjaar. Toen stegen de cao-lonen met 2,8 procent. In 2008, een jaar met een vergelijkbare krapte op de arbeidsmarkt als in 2018, stegen de lonen met 3,3 procent.

De contractuele loonkosten (de cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in 2018 met 2,5 procent. Sinds begin 2016 stijgen de contractuele loonkosten weer harder dan de cao-lonen.