Voor de gemiddelde werknemer zal het eerste loonstrookje van 2019 hoger uitvallen dan in december 2018. Kabinetsmaatregelen, zoals het verlagen van de inkomstenbelasting en de verhoging van de algemene heffingskorting, zorgen bij deze groep voor een plus van 1 tot 2,5 procent.

Dat blijkt uit berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook ouderen en uitkeringsgerechtigden zien hun netto-inkomen in januari iets omhoog gaan. De bijstand en de AOW vallen iets hoger uit door de hogere algemene heffingskorting.

Ouderen met een hoog aanvullend pensioen merken de lagere inkomstenbelasting ook op hun loonstrookje. Ouderen met een klein aanvullend pensioen van 10.000 euro zullen maximaal een paar euro's minder van hun pensioenuitvoerder krijgen.

Dat komt door het hogere belastingtarief in de eerste belastingschijf. Omdat de AOW hoger uitvalt en de ouderenkorting omhoog gaat, betalen zij per saldo minder belasting bij de belastingaangifte.

Hogere inkomens compenseren hogere prijzen

Doordat het lage BTW-tarief omhoog gaat van 6 naar 9 procent zullen ook de prijzen omhoog gaan. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het hogere netto-inkomen er desondanks voor zorgen dat 96 procent van de Nederlandse huishoudens erop vooruitgaat.

De 4 procent van de huishoudens die er niet op vooruit gaan, betalen vaak geen inkomstenbelasting. Doordat veel aanpassingen die het kabinet doorvoert betrekking hebben op het verlagen van de betaalde belasting, missen deze huishoudens de voordelen.

Gemiddelde koopkrachtstijging van 1,6 procent

Gemiddeld stijgt de koopkracht 1,6 procent in vergelijking met 2018. De koopkracht valt iets hoger uit dan in september na Prinsjesdag werd voorspeld als gevolg van een lager dan verwachte stijging van de zorgpremie.

Vooral middeninkomens zien hun koopkracht stijgen volgend jaar. Een gezin met kinderen en een anderhalf keer modaal inkomen gaat er bijvoorbeeld 1,3 procent op vooruit. Een dergelijk huishoudens profiteert van een lagere belasting op werken en van een hogere kinderbijslag en kinderopvangtoeslag.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!