Veel Nederlanders met betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, zegt het Nibud. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen weet niet waar mensen met dergelijke problemen terechtkunnen.

Zo'n 38 procent van de Nederlandse huishoudens kan moeilijk rondkomen, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dat aandeel is kleiner dan in 2012 en 2015. Toen had 45 procent van de huishoudens moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Vooral mensen met een uitkering, alleenstaanden met kinderen en huishoudens uit de lage inkomensgroepen hebben het financieel zwaar.

Dat komt volgens de ondervraagden doordat de uitgaven stijgen terwijl de inkomsten gelijk blijven. Ook te hoge vaste lasten worden als oorzaak genoemd. 

Geen hulp bij schulden

De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen (ruim 360.000) zegt niet te weten waar mensen terechtkunnen voor hulp bij hun schulden.

Het overgrote deel van deze groep (285.000 huishoudens) denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben, blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag publiceerde.

Dat vindt het Nibud opvallend, omdat ernstige betalingsproblemen meestal niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Het instituut roept gemeenten op om mensen met geldproblemen in een zo'n vroeg mogelijk stadium te helpen.

Aan het onderzoek deden 2.558 Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar mee.