Het overstapseizoen is weer begonnen. Met welke veranderingen moet je volgend jaar nog meer rekening houden op het gebied van de zorgverzekering? En wat blijft gewoon hetzelfde?

Vorige week maandag maakten de laatste zorgverzekeraars hun premies bekend en tot en met 31 december kunnen mensen besluiten hun zorgverzekering in te wisselen voor een andere.

Duidelijk is dat de meeste mensen duurder uit zullen zijn in 2019. Vrijwel alle verzekeraars hebben hun premies opgeschroefd.

Premie voor basisverzekering stijgt met gemiddeld 5,7 procent

De vier grootste verzekeraars van Nederland, Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis, verhogen hun premies in 2019 met respectievelijk 7,50 euro, 4,75 euro, 8,55 euro en 3 euro per maand.

Lager pakt de premie volgend jaar bij geen enkele verzekeraar uit. Wel houden Besured en Promovendum hun premies gelijk.

Onderzoeker Moneyview berekende dat de premies voor de basisverzekering gemiddeld met 5,7 procent stijgen, oftewel met 76 euro per jaar. Dat valt nog mee, want het kabinet liet op Prinsjesdag weten uit te gaan van een stijging van gemiddeld 10 euro per maand.

Zorgtoeslag gaat omhoog

Niet alleen de zorgpremies gaan omhoog, ter compensatie stijgt ook de maximale zorgtoeslag die huishoudens volgend jaar kunnen ontvangen.

Wel valt de zorgtoeslag lager uit dan de verwachting die tijdens Prinsjesdag werd uitgesproken. Toen werd uitgegaan van een stijging met maximaal 94 euro per jaar voor alleenstaanden en 281 euro voor meerpersoonshuishoudens.

Doordat de premies minder omhoog zijn gegaan dan verwacht, maakte minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vorige week echter bekend dat de maximale toeslag voor eenpersoonshuishoudens met 50 euro per jaar stijgt. Voor meerpersoonshuishoudens gaat het om 193 euro.

De inkomensafhankelijke zorgtoeslag compenseert mensen voor hun zorguitgaven als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het inkomen onder de inkomensgrens liggen en het vermogen niet te hoog zijn.

Wat komt erbij in het basispakket?

De overheid stelt vast wat er in het basispakket van de zorgverzekering zit. Hiermee worden veelgebruikte geneesmiddelen en zorg vergoed. Het verschil in de verschillende basisverzekeringen van zorgverzekeringen zit dan ook bijvoorbeeld in het aantal gecontracteerde zorgaanbieders.

Per 1 januari wordt een vergoeding van zogenoemde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) opgenomen in het basispakket. Deze richt zich op het krijgen van een gezonde leefstijl met behulp van bijvoorbeeld diëtisten. Huisartsen kunnen mensen die door overgewicht een gezondheidsrisico lopen doorverwijzen.

Ook wordt de vergoeding van zittend ziekenvervoer ruimer en wordt oefentherapie bij de longaandoening COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu is dat pas na 21 behandelingen het geval. Wel wordt er een maximum gesteld aan het aantal vergoede behandelingen.

En wat verdwijnt er juist uit het basispakket?

Paracetamol in een dosering van 1.000 milligram, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te halen zijn, gaan uit het basispakket.

Volgens minister Bruins horen deze medicijnen niet in het basispakket thuis, omdat het zelfzorgmiddelen zijn die voor een relatief klein bedrag te koop zijn. Mensen kunnen de kosten daarom wel zelf dragen, vindt Bruins. Dat levert een besparing van 20 miljoen euro op.

Tegelijkertijd worden de eigen bijdragen voor medicijnen beperkt tot een maximum van 250 euro per persoon per jaar. Nu geldt er nog geen maximum. Ook hoeft de eigen bijdrage niet langer aan de balie van de apotheek neergeteld te worden. Dat loopt straks via de zorgverzekeraar die achteraf de eigen bijdrage int.

Eigen risico blijft 385 euro

Het eigen risico bedraagt in 2019 net als dit jaar 385 euro. Je betaalt de eerste 385 euro dus zelf als je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket waarvoor een eigen risico geldt. Onder meer kosten voor de huisarts, verloskundige hulp en wijkverpleging zijn uitgezonderd van het eigen risico.

Zorgverzekeraars bieden vaak de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen en het eigen risico gespreid te betalen.

Het is ook mogelijk het eigen risico vrijwillig te verhogen met 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro of 500 euro. In ruil hiervoor betaal je dan een lagere premie voor de basisverzekering.