De prijzen van boodschappen zullen de komende vijf jaar stijgen, voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO. De bank denkt dat de prijzen omhooggaan doordat schadelijke milieueffecten van producten zullen worden meegenomen in de prijs, het zogenoemde True Cost Accounting.

De prijzen van niet-biologische groenten zouden in het toekomstscenario bijvoorbeeld stijgen. Naar schatting zijn de maatschappelijke kosten daarvan twee keer zo hoog als die van biologisch geteelde groenten.

Voor een hectare niet-biologische bloemkool zou aan uitstoot van broeikasgassen en de aantasting van de waterkwaliteit 681 euro aan kosten worden gemaakt.

Bij biologische bloemkool op eenzelfde oppervlak bedragen die kosten omgerekend 360 euro. Die minder schadelijk verbouwde groente is op dit moment in de winkel nog vaak 1 euro duurder.

Draagvlak voor hogere prijzen

ABN stelt dat het verhogen van de prijzen een positieve ontwikkeling is, omdat de producten die het milieu meer schade toebrengen momenteel juist goedkoper zijn. Het wordt volgens het economisch bureau een uitdaging om consumenten ervan te overtuigen dat dit noodzakelijk is.

Uit een enquête van ABN AMRO onder tweeduizend mensen blijkt dat de helft denkt nu al een eerlijke prijs te betalen voor eten. Zo'n 30 procent denkt dat de prijs te laag is en de overige 20 procent heeft geen duidelijke mening.

Een ruime meerderheid van 90 procent verwacht wel prijsverhogingen in de komende vijf jaar. Volgens de onderzoekers zou dit erop duiden dat mensen zich er wel van bewust zijn dat de verduurzaming van de voedselproductie geld zal kosten.

Als de prijzen van etenswaren daadwerkelijk stijgen, dan zal dat voor het eerst in jaren zijn. Tussen 2008 en 2018 nam het aandeel dat consumenten van hun inkomen aan eten uitgaven af. Dit zakte van zo'n 19 procent in 2008 naar 11 procent in 2018, bleek eerder uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).