De afgelopen jaren zijn honderden aanvragers van een uitkering bij gemeenten of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betrapt die hadden verzwegen dat ze eigen vermogen in het buitenland hadden. 

Het gaat onder meer om het bezit van huizen. Het verzwegen bezit loopt in de tientallen miljoenen euro's, blijkt uit onderzoek van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Alleen al in Turkije werd in 2016 en 2017 ongeveer 17 miljoen euro aan vermogen ontdekt, dat niet was gemeld bij de aanvraag van een bijstandsuitkering of een aanvulling op de AOW. Er doken 625 verdachte gevallen op.

Ook in Marokko (154 gevallen) en Suriname (130 gevallen) werd de afgelopen twee jaar vaak onderzoek naar vermogens gedaan. Het is niet bekend voor hoeveel geld aan verzwegen bezit is ontdekt in Marokko en Suriname.

Geld terughalen blijkt lastig

Als geheim vermogen wordt ontdekt, kan de uitkering worden stopgezet en moet het ten onterechte ontvangen uitkeringsbedrag worden terugbetaald. Maar ook dat blijkt erg lastig, meldt Nieuwsuur.

De betrokkenen leven meestal op bijstandsniveau waardoor er maandelijks maar heel kleine bedragen kunnen worden geïncasseerd. Dat zou onder meer komen doordat het moeilijk en ingewikkeld is om bezit te verkopen.

Zo ontdekte de gemeente Den Haag in 2016 zeker 21 gevallen van vermoedelijk verzwegen bezit. Er werd bijna 200.000 euro teruggevorderd bij betrokkenen maar daarvan werd slechts 298 euro terugbetaald.

De Nederlandse aanpak om verzwegen bezit op te sporen in Turkije, valt niet goed bij de daar heersende AK-partij. AK-parlementariër Mustafa Yeneroglu stelt in Nieuwsuur dat de onderzoeken van een land naar bezit in Turkije illegaal zijn.

Hij hoopt dat de regering in Ankara de onderzoeken naar privé-informatie stopt. Hij zegt dat hij aangifte gaat doen tegen mensen die namens Nederland dit soort onderzoeken uitvoeren in Turkije.