Consumenten moeten bereid zijn meer te betalen voor eten. Alleen dan kan de voedselproductie de komende jaren echt duurzamer worden gemaakt, schrijft minister Carola Schouten van Landbouw in een toekomstvisie op de Nederlandse landbouw.

Als het aan Schouten ligt, wordt een einde gemaakt aan verspilling in de landbouw. Alles wat op een boerderij wordt geproduceerd, moet als eindproduct op de markt komen of ergens anders als grondstof worden gebruikt. "Kringlooplandbouw", noemt de minister dat.

"Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten", aldus Schouten. Dat trekt evenwel een zware wissel op natuur, milieu en klimaat. "Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren."

Die aanpak, waarbij duurzaamheid voorrang krijgt, vergt wel investeringen door boeren en tuinders. Die kunnen zij zich alleen veroorloven als zij een "eerlijke prijs" krijgen voor hun producten. Schouten spreekt daar niet alleen consumenten op aan, maar ook banken, supermarkten en de voedselindustrie.

De minister wil snel met alle betrokken partijen om de tafel. Uiterlijk komend voorjaar moeten duidelijke doelstellingen op papier staan, en afspraken over hoe die kunnen worden gehaald.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hamerde afgelopen week in een rapport ook op het belang van een duurzamere landbouw.