Tweeverdieners verdienen meer en kunnen steeds meer uitgeven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Eenverdieners gaan er juist op achteruit en komen vaker in de problemen.

Het onderzoek van het CBS gaat over de periode tussen 2006 en 2016.

Tweeverdieners hadden in 2016 ruim 5 procent meer te besteden dan in 2011. Voor eenverdieners nam dit bedrag volgens het CBS in dezelfde periode juist met 1 procent af.

Ook het besteedbaar inkomen voor tweeverdieners nam tussen 2006 en 2011 toe. Het gaat om een stijging van 1,5 procent. Bij eenverdieners was sprake van een afname van 2 procent.

Het besteedbaar inkomen wordt gemeten door het bruto-inkomen te verminderen met betaalde inkomensoverdrachten, belastingen op inkomen en vermogen en premies ziektekosten- en inkomensverzekeringen.

Inkomen gezinnen steeg met gemiddeld 6 procent

Dezelfde trend voor tweeverdieners ziet het CBS terug bij gemiddelde inkomens. Gezinnen met kinderen kenden tussen 2011 en 2016 de grootste inkomensgroei: hun inkomens stegen met gemiddeld 6 procent.

Ook in de vijf jaren daarvoor groeide hun inkomen het sterkst. Dat komt mede doordat werkende vrouwen, vooral moeders met een partner, meer zijn gaan verdienen.

In 2006 droeg de vrouw van een stel tweeverdieners gemiddeld bijna 33 procent bij aan het inkomen. In 2016 was dat opgelopen naar bijna 36 procent.

Eenverdieners hebben vaker betalingsachterstanden

Uit de cijfers van het statistiekbureau blijkt vooral dat eenverdieners het zwaar hebben. Eenverdieners met partner en eventueel een gezin, hebben meer moeite met rondkomen en hebben vaker betalingsachterstanden dan tweeverdieners.

Volgens het CBS stelt 15 procent van de 358.000 eenverdieners met kinderen moeilijk rond te kunnen komen. Het aandeel dat moeilijk rond kan komen is in deze groep ruim twee keer zo groot als onder tweeverdieners met kinderen.

Zo'n 8 procent van de eenverdieners met kinderen zegt om financiële redenen een betalingsachterstand te hebben. Deze achterstanden komen het vaakst voor bij het betalen van vaste lasten als de huur of hypotheek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!