De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor agressieve verkooppraktijken via de telefoon. Consumenten die instemmen met het toezenden van informatie worden vervolgens sterk onder druk gezet om rekeningen te betalen.

De toezichthouder adviseert consumenten van zich af te bijten. "Zeg duidelijk 'nee', beëindig het gesprek en betaal niet", aldus de ACM. "Daarmee kunnen consumenten zichzelf een hoop ellende besparen." De toezichthouder adviseert de rekeningen die verkopers alsnog toesturen niet te betalen.

"Ze moeten ook niet zwichten voor loze dreigementen", zegt Evert Jan Hummelen, waarnemend directeur consumenten van de ACM. "Wij zetten ons in om deze partijen aan te pakken. Door 'nee' te zeggen en niet te betalen, helpen consumenten zichzelf. Tegelijk helpt het ons bij het oplossen van het probleem."

De ACM ziet een forse toename van het aantal meldingen van oneerlijke praktijken via telefonische verkoop. Het gaat dan om het aanbieden van kortingsacties, prijsvragen of vakanties.

Online acties

De telefoontjes volgen vaak na deelname aan online acties. Mensen vullen dan bijvoorbeeld enquêtes of prijsvragen op internet in. Op deze manier achterhalen malafide handelaren telefoonnummers van consumenten.

Aan de telefoon bieden de verkopers de consumenten "vrijblijvende" informatie aan. Als zij hiermee instemmen, wordt dit gebruikt als drukmiddel om betaling af te dwingen.

Wanneer niet wordt betaald, volgt een agressieve incasso. De toezichthouder benadrukt dat consumenten deze incasso's niet hoeven te betalen.

Volgens de ACM zitten meestal dezelfde personen achter dit soort praktijken en opereren zij deels vanuit het buitenland.