De Consumentenbond en claimorganisatie ConsumentenClaim gaan hun krachten bundelen om samen de belangen van consumenten in massaclaims te behartigen. Daarvoor richten ze samen een nieuw bedrijf op.

Consumentenbond Claimservice gaat de strijd aan met banken, verzekeraars en multinationals die consumenten duperen en compensatie onthouden. De nieuwe onderneming werkt op basis van 'no cure no pay' en aanmelden is gratis.

In het verleden trokken beide partijen al geregeld gezamenlijk op bij claims.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, is tevreden over de samenwerking. ''Voor individuele gedupeerden is het vaak moeilijk en kostbaar om hun recht te halen. Met Consumentenbond Claimservice willen we het consumenten makkelijk maken om mee te doen.''