Schadeverzekeraars zijn vaak niet transparant over de provisies die hun tussenpersonen krijgen. Pas wanneer consumenten ernaar vragen, wordt duidelijk dat de provisies tot een kwart van de premie kunnen oplopen.

Sommige verzekeraars weigeren echter openheid te geven, zegt de Consumentenbond vrijdag na een rondgang bij verzekeraars.

Voor aanbieders van complexere financiële producten, zoals hypotheken en levensverzekeringen, is een provisieverbod ingesteld, maar zo'n verbod is er niet bij het afsluiten van schadeverzekeringen.

Uit de informatie die verzekeraars gaven, blijkt dat de provisie kan variëren van 10 tot 25 procent van de premie. Consumenten kunnen met de tussenpersonen over de provisies onderhandelen en bemiddelaars kunnen deze ook aanpassen.

Zo hebben sommige tussenpersonen de keuze om de provisie op 0 tot 27,5 procent vast te stellen. Uiteindelijk betekent een hogere provisie een hogere premie voor de klant, benadrukt de Consumentenbond.