De harde aanpak van uitkeringsfraude, waarbij de nadruk ligt op boetes en straffen, werkt in de praktijk averechts. Dat concluderen wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen die vier jaar lang onderzoek hebben gedaan naar het handhaven van de socialezekerheidswetgeving.

De wetenschappers presenteren de resultaten van hun onderzoek donderdag in het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Een harde aanpak is volgens de onderzoekers veel minder effectief dan vaak wordt gedacht. Ook leidt het tot een verslechtering van het contact tussen uitkeringsgerechtigden en uitvoeringsinstanties.

Bovendien blijken de meeste uitkeringsgerechtigden de bij hun uitkering horende verplichtingen juist goed na te leven, schrijven de Groningse wetenschappers. De onderzoekers concluderen dat de aanpak van uitkeringsfraude niet zozeer gebaat is bij meer handhaving, maar bij slimmere handhaving.

Het onderzoek is gebaseerd op een landelijke enquête onder meer dan duizend uitkeringsgerechtigden en op interviews en observaties bij UWV en de Sociale Dienst.