De NS gaat, ondanks protest van vakbond FNV Spoor, toch een toeslag van 50 eurocent in rekening brengen bij reizigers die hun reissaldo bij de servicebalie willen opladen.

FNV Spoor heeft de NS-directie maandag tevergeefs een petitie tegen deze maatregel aangeboden.

De NS ging in gesprek met FNV Spoor en zeven NS-medewerkers, maar is niet op de beslissing teruggekomen. "Teleurstellend", zegt Christa Burger van FNV Spoor. "We zijn gehoord, maar er is niet geluisterd."

De bond beraadt zich op vervolgacties voordat de maatregel is ingevoerd.

Koen Sueters, directeur Service en Operatie van de NS, heeft de petitie in ontvangst genomen. Volgens hem is de servicebalie een kostbaar middel om relatief simpele handelingen te verrichten.

"We willen stimuleren dat reizigers voor eenvoudige handelingen vaker gebruikmaken van de automaten of dit online regelen", stelt Sueters. Bij het verlenen van service moeten volgens de NS keuzes worden gemaakt, om zo het vervoer zo betaalbaar mogelijk te houden.

50 cent

Vanaf 2 juli wil de NS 50 eurocent in rekening brengen bij reizigers die hun saldo bij de servicebalie laten opwaarderen. Het saldo opwaarderen bij een automaat blijft gratis.

De door FNV Spoor opgezette petitie tegen dit besluit is ondertekend door twaalfduizend reizigers en enkele honderden NS-werknemers.

Rolstoelgebruikers, reizigers ouder dan 75 jaar of reizigers met een visuele beperking hoeven de toeslag niet te betalen.

Desalniettemin vindt FNV Spoor dat de maatregel kwetsbare groepen benadeelt, zoals laaggeletterden en mensen met een laag inkomen, die bij de balie een zo laag mogelijk bedrag op de kaart laten zetten. "Zij worden straks gestraft met een boete", zegt Burger.