Het kabinet trekt volgend jaar bijna een kwart miljard meer uit voor de kinderopvangtoeslag. Daardoor gaan bijna alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang er vanaf 1 januari op vooruit.

Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) schrijft dat aan de Tweede en Eerste Kamer. De verhogingen waren al aangekondigd in het regeerakkoord.

Tegelijk wordt volgend jaar de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd. De maximumuurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt, gaan daardoor omhoog van 7,45 euro per uur naar 8,02 euro per uur. Om de ouders hiervoor te vergoeden is vorig jaar al geld gereserveerd.

De hogere kinderopvangtoeslag zorgt ervoor dat ouders met een inkomen van circa 1,5 maal modaal (50.000 euro per jaar) en met één kind op de dagopvang straks ruim 80 procent van de maximumuurprijs vergoed krijgen, in plaats van de huidige 77 procent.

Ouders met 23.000 euro per jaar krijgen in plaats van de huidige 94 procent straks 96 procent van de maximumuurprijs vergoed voor het eerste kind op de dagopvang. Werken wordt voor deze groep laagbetaalden daardoor nog lonender dan een bijstandsuitkering.