Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is voor het tweede kwartaal op rij gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal ontvingen 459.000 mensen tot de AOW-leeftijd eind maart 2018 bijstand. Dat zijn er dertienduizend minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling geldt alleen voor mensen onder de 45 jaar. Het aantal 45-plussers met bijstand is wel gestegen vergeleken met vorig jaar, namelijk met tweeduizend. Dat komt onder meer door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 66 jaar. De toename vlakt wel af.

Onder 27- tot 45-jarigen is al voor het vijfde kwartaal op rij een afname van het aantal personen met bijstand te zien. Die daling gaat ook steeds harder, merkt het CBS op. Vorig jaar kwam de daling neer op duizend personen ten opzichte van een jaar eerder, nu is dat al twaalfduizend. Bij mensen onder de 27 jaar is sinds eind 2017 ook een afname ingezet.

Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond is voor het eerst in negen jaar afgenomen. Dat waren er eind maart 235.000, duizend minder dan een jaar eerder. Onder mensen met een Nederlandse achtergrond of een westerse achtergrond is al sinds 2016 een daling op jaarbasis te zien, aldus het CBS.

Drie jaar of langer

Van de 118.000 personen die vorig jaar de bijstand uitstroomden, had ongeveer een kwart drie jaar of langer een beroep gedaan op bijstand. Het aantal mensen dat minder dan een half jaar gebruik moet maken van een bijstandsuitkering was ongeveer even groot.

Het aandeel mensen dat langdurig bijstand ontvangt, neemt toe met de leeftijd. Zo gold dit vorig jaar voor bijna 5 procent van de uitstromers tot 27 jaar. Bij de groep 27- tot 45-jarigen en onder 45-plussers was dit respectievelijk 25 en 36 procent.

Ongeveer de helft van de uitstromers gaat weer aan het werk. Andere redenen om de bijstandsuitkering stop te zetten zijn intrekken bij iemand met inkomsten, een studie gaan volgen en emigreren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!