De prijs van vlees in winkels is vorig jaar met 3,8 procent gestegen, de grootste prijsstijging sinds 2001. De prijs voor pluimvee is het sterkst toegenomen.

Het was binnen de eurozone een van de grootste stijgingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Alleen in Slowakije zijn de prijzen harder gestegen (4,8 procent). In Luxemburg werd ook een stijging van 3,8 procent opgetekend. 

In buurlanden België (0,8 procent) en Duitsland (2 procent) waren de prijsstijgingen veel beperkter. In Ierland, Cyprus, Finland en Griekenland zijn de prijzen zelfs afgenomen.

Gemiddeld genomen lag de prijs van vlees in de eurozone vorig jaar 1,3 procent hoger dan in het voorgaande jaar.

Pluimvee

In Nederland is de pluimveeprijs vorig jaar met 4,7 procent gestegen. De prijzen van vleeswaren (gerookt, gedroogd of gezouten vlees) en varkensvlees zijn minder hard gestegen (4,2 procent). De prijsstijging was het kleinst bij overige vleessoorten zoals konijn en wild zwijn (1,6 procent).

Gemiddeld genomen is de winkelprijs van vlees in de afgelopen 20 jaar ieder jaar met bijna 2 procent gestegen. Maar in 2017 was de stijging dus bijna twee keer zo groot.

In 2001 was sprake van een stijging van bijna 10 procent. Dit heeft mogelijk te maken met de uitbraak van mond-en-klauwzeer in dat jaar.

Gemiddeld genomen zijn voedingsmiddelen in winkels vorig jaar 2,7 procent duurder geworden. In totaal waren consumenten 1,4 procent meer kwijt aan hun dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.

Vleeswaren

Van de bedragen die consumenten in winkels aan vlees hebben uitgegeven ging bijna 30 procent naar vleeswaren.

Daarna volgen uitgaven aan varkensvlees (21,8 procent) en overige vleesbereidingen zoals vlees in blik en half-om-halfgehakt (18,7 procent). Een kleiner aandeel ging naar rund- en kalfsvlees (15,7 procent) en pluimveevlees (12,4 procent).

De categorie schapen- en geitenvlees was goed voor 1,2 procent van de totale uitgaven aan vlees in winkels.
Overigens wordt binnen de eurozone in Nederland naar verhouding weinig aan vlees uitgegeven. Nederland behoort tot de vijf landen waar relatief het minst aan vlees wordt besteed.

Van de totale uitgaven aan voedingsmiddelen in winkels ging in Nederland iets meer dan 21 procent naar vlees. In België was het aandeel met bijna 28 procent het hoogst.