PC Uitvaart doet een deel van zijn uitvaartverzekeringen over aan ASR. Het gaat om vijftienduizend polissen die goed zijn voor een jaarlijkse premieomzet van 2 miljoen euro.

PC Uitvaart bestaat sinds 1931 en is actief in Noordwest-Nederland. Het bedrijf wil van de verzekeringsactiviteiten af om zich meer te kunnen richten op het verzorgen van uitvaarten.

Over financiële bijzonderheden wordt niets bekendgemaakt. Wel zegt ASR dat de overname geen materiële gevolgen heeft voor het resultaat en de solvabiliteit van de verzekeraar.

Het is de bedoeling dat de polissen worden ondergebracht bij dochterbedrijf Ardanta. DNB moet zijn goedkeuring nog geven aan de transactie.