ABN AMRO is niet over de schreef gegaan toen het bedrijf vorig jaar de bancaire relatie met een klant beëindigde omdat de consument niet binnen de Europese Unie woonde.

Dat oordeelt de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid vrijdag, nadat de consument de kwestie aanhangig had gemaakt.

Volgens de commissie mag van de bank niet worden verwacht dat er onevenredige kosten worden gemaakt en risico's worden genomen om een betaalrekening voor een consument buiten de EU voort te zetten.

De klacht werd mede om die reden ongegrond verklaard. In de uitspraak werd ook gewezen op Nederlandse wet- en regelgeving waaraan ABN AMRO moet voldoen. Die maken het onmogelijk om bepaalde diensten buiten de EU aan te bieden zonder vereiste vergunningen.

ABN AMRO maakte eind 2016 bekend te stoppen met dienstverlening aan vijftienduizend particuliere klanten die permanent buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wonen.

Het gaat dan om klanten niet in de EU, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland wonen. De bank gaf de klanten zes maanden de tijd om hun bankzaken elders onder te brengen. Ongeveer een kwart van die klanten was van Nederlandse komaf.