Het verschil in beloning tussen de top en de rest van de werknemers van de duizend grootste Nederlandse bedrijven, is verder toegenomen. De vijf topverdieners binnen het bedrijf nemen bruto gemiddeld 6,2 keer zo veel geld mee naar huis als de doorsnee werknemer.

In 2010 was de zogenoemde loonkloof nog 5,5, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gemiddelde brutojaarloon van de vijf meest verdienende krachten lag in 2017 op 272.000 euro, bijna een derde meer dan in 2010. De doorsnee werknemer ging er in die periode 13 procent op vooruit.

Als wordt uitgegaan van nettolonen, is de kloof kleiner en ook minder hard opgelopen. Netto verdient de top nu 4,6 keer zoveel als Jan Modaal en dat was in 2010 een factor 4,4.

Informatiesector

In de sector informatie en communicatie is de loonkloof met 12,7 het grootst. Tot voor kort was de financiële sector op dit vlak de lijstaanvoerder, maar de loonkloof is daar drastisch geslonken, van 12,5 in 2016 naar 9,6 vorig jaar.

In de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur is de kloof het kleinst, meestal een factor 2 tot 4. Dat heeft ermee te maken dat hier veel overheidsinstellingen bij zitten, met een gereguleerde beloningsstructuur.

Mannen zijn nog altijd ruim in de meerderheid bij de topverdieners in de duizend grootste bedrijven. Het aandeel vrouwen in de top vijf per bedrijf is wel wat toegenomen: van 17 procent in 2010 naar 21 procent vorig jaar.

Ton

Vorig jaar stonden 198.000 mensen voor 100.000 euro of meer op de loonlijst. In 2010 waren dat er nog 133.000.

Werknemers die een ton of meer per jaar binnenhalen, zijn het meest te vinden in de delfstoffenwinning. In de grote bedrijven in die sector komt bijna een kwart aan de 100.000 euro, in de horeca is dat percentage 0,2 procent.