De oplopende spanning op de arbeidsmarkt gaat zich nu echt in hogere lonen vertalen. ABN Amro voorziet voor 2019 een stijging van 3 procent van de contractlonen.

De bank stelt in zijn rapport Nederlandse economie in zicht dat het aantal banen blijft toenemen. Er zijn ook nog steeds veel mensen die aan het werk willen, maar volgens de bank zijn het er onvoldoende om de banengroei helemaal op te vangen.

De prognose van 3 procent loonstijging in de particuliere sector ontleent de bank onder meer aan cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Die laten zien dat onder voorbehoud al hogere lonen worden afgesproken en daar komt straks het effect van inflatie door de btw-verhoging bij.

Werkloosheid

ABN Amro ziet de werkloosheid volgend jaar dalen tot 3,5 procent van de beroepsbevolking. Dat is iets onder het peil in de periode van hoogconjunctuur, ongeveer tien jaar geleden.

De bank wijst erop dat in dit officiële werkloosheidscijfer de mensen die wel willen werken, maar niet actief zoeken of meteen beschikbaar zijn niet worden meegenomen. Ook parttimers die meer uren willen maken, vallen buiten de officiële cijfers.

De inactiviteit in Nederland is dan ook een stuk hoger dan het werkloosheidscijfer, stelt het rapport. Maar ook deze brede werkloosheid neemt volgens het rapport volgend jaar af.

Onzeker

Als onzekere factor voor de prognose noemt ABN Amro de mogelijkheid van structurele veranderingen op de arbeidsmarkt. Die kunnen toch weer een rem op de loongroei zetten.

Ook het effect van de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent kan tegenvallen. Maar dat effect kan ook juist groter dan verwacht zijn, schrijft de bank.