Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. 

Daarvoor pleit Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

Het aantal rechtszaken nam vorig jaar bij vrijwel alle rechtsgebieden flink af, een trend die al een paar jaar doorzet. Vooral de afname van het aantal zaken met een klein financieel belang (civiele kantonzaken) baart zorgen. Een belangrijke reden om niet naar de rechter te stappen zijn volgens Bakker de hoge kosten.

Als iemand een conflict heeft over een onbetaalde rekening van 700 euro, kost een gang naar de rechter ruim 200 euro aan griffierechten.

Bij verlies van de zaak verdubbelt het bedrag, omdat dan ook de griffierechten van de andere partij moeten worden betaald. Bakker: ''Hoge griffierechten zijn voor veel mensen een reden om niet te procederen, en om de - in hun ogen misschien onterechte - rekening toch maar te betalen uit angst voor mogelijke extra kosten."

Afname

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat het aantal zogenoemde handelszaken tussen 2009 en 2012 met een vijfde is afgenomen, als gevolg van een stijging van het griffierecht in dezelfde periode met gemiddeld ruim 40 procent. Handelszaken zijn zaken over bijvoorbeeld arbeidsrecht, huurrecht en verzekeringen.

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak haalt nog een ander onderzoek aan, waaruit blijkt dat het aantal kantonzaken zal toenemen als de griffierechten omlaaggaan. 

Mensen vinden de gang naar de rechter volgens Bakker niet alleen te duur, maar ook "te ingewikkeld en te ongewis". 

De belemmeringen om naar de rechter te stappen, moeten zoveel mogelijk worden weggenomen, vindt Bakker. "Bijvoorbeeld doordat de rechter meer bij mensen in de buurt rechtspreekt en vooral dat de gang naar de rechter eenvoudiger en minder formeel wordt."