Een persoonsgebonden budget (pgb) mag worden gebruikt om zorg in te kopen in andere lidstaten van de Europese Unie.

Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep maandag. De rechter doet deze uitspraak, omdat een patiënt die in Portugal verbleef zorg wilde inkopen bij een Nederlands bedrijf met zijn pgb. Het Zorgkantoor weigerde zijn zorg in natura om te zetten in een pgb.

Volgens de Nederlandse wet kan iemand bij verblijf buiten Nederland maximaal dertien weken per jaar zorg inkopen met zijn pgb. Die zorg moet een voortzetting zijn van in Nederland begonnen behandeling. Dat was bij deze patiënt niet het geval.

Vrij verkeer van diensten

De rechtbank gaf het Zorgkantoor gelijk, maar daar liet de patiënt het niet bij zitten. Hij ging in hoger beroep. In het hoger beroep beoordeelde de rechter of de maximum termijn van dertien weken en de eis van voortzetting van de in Nederland gestarte zorg in strijd zijn met het recht van de Europese Unie, namelijk het recht op vrij verkeer van diensten. De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat dit het geval is.

Dat betekent dat het mensen vrij staat zorg in te kopen met een pgb bij dienstverleners in een andere EU-lidstaat. Volgens de Centrale Raad van Beroep belemmeren de Nederlandse voorwaarden het vrij verrichten van diensten.

Bovendien konden het Zorgkantoor en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet aannemelijk maken dat het schrappen van de voorwaarden de toegang tot de zorg in Nederland in gevaar brengt.

Beperkingen

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betekent overigens niet dat er geen beperkingen zijn aan de besteding van pgb-gelden in het buitenland. Om aanspraak te kunnen maken op een pgb moet iemand in Nederland wonen en verzekerd zijn.

Het Zorgkantoor moet van de rechter opnieuw beoordelen of het pgb aan de patiënt wordt verleend voor de inkoop van zorg in Portugal.