De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal harder gestegen dan vorig jaar. In de eerste drie maanden van 2018 gingen de lonen met gemiddeld 1,7 procent omhoog.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. 

In het eerste kwartaal van 2017 ging het nog om een stijging van 1,4 procent. In heel 2017 stegen de cao-lonen met gemiddeld 1,5 procent.

Zowel bij particuliere bedrijven als in de overheidssector gingen de lonen in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,8 procent omhoog. In de gesubsidieerde sector was de stijging 1,6 procent.

Het is volgens het statistiekbureau "lange tijd" niet voorgekomen dat de loonstijging in de verschillende sectoren zo gelijk opgaat.

Gelijkmatig

In de particuliere sector is de ontwikkeling redelijk gelijkmatig geweest. De stijgingen kwamen tussen de 0,9 en 1,8 procent uit.

"Bij de overheid waren de dalen dieper en de pieken hoger. Na jaren van geringe stijgingen volgde bij de overheid in 2015 en 2016 een inhaalslag", aldus het CBS. De loonstijging varieerde bij deze sector van 0,1 procent tot 3,6 procent.

De meeste overheids-cao's waren in het eerste kwartaal nog niet rond. Bij 35 procent van de cao's in de overheidssector zijn de onderhandelingen succesvol afgerond. Bij particuliere bedrijven lag er voor 90 procent van de cao's een akkoord.

Loonkosten

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2018 ook gestegen. Hiermee worden de cao-lonen en werkgeverspremies voor onder meer pensioen en ziektekosten bedoeld. Met een stijging van 2,2 procent ging het om de grootste toename in vijf jaar tijd. 

Dit hangt samen met de verhoging van de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet en de werkgeversbijdragen aan WAO- en WW-premies. Voor de overheid geldt bovendien dat de premies bij pensioenfonds ABP zijn gestegen.

AWVN

Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn in de maand maart de hoogste loonafspraken gemaakt sinds begin 2009, toen een dieptepunt werd bereikt. De gemiddelde loonstijging bedraagt 2,68 procent.

In het eerste kwartaal zijn volgens de vereniging 52 cao's vernieuwd. Hier vallen 220.000 werknemers onder. In totaal lopen er dit jaar 374 cao's af voor 2,2 miljoen werknemers.