Geldshop en Geldlenen hebben elk een boete van 270.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Volgens de toezichthouder hebben de kredietbemiddelaars onterecht vergoedingen in rekening gebracht bij consumenten.

Ook maakten de bedrijven zich schuldig aan het afgeven van misleidende informatie en huisbezoeken voor het afsluiten van kredieten, terwijl dat niet is toegestaan.

De overtredingen dateren uit 2011 en 2012. De AFM had de boete in eerste instantie eind 2014 al opgelegd. Nu is ook het hoger beroep in de zaak afgerond en zijn de geldstraffen definitief.

Voor de partijen dreigden boetes van maximaal 300.000 euro. Maar omdat tijdens het onderzoek door toezichthouders dossiers zijn meegenomen en een kast, enkele lades en prullenbakken zijn geopend, terwijl daar geen toestemming voor was gegeven, werden deze bedragen verlaagd. 

De informatie die daarbij is verkregen, is door de AFM niet meegenomen in het onderzoek.