De organisatie Hartpatiënten Nederland is ''ernstig bezorgd'' over door zorgverzekeraar Menzis gemaakte nieuwe afspraken.

''Menzis heeft afspraken gemaakt met tien ziekenhuizen, die neerkomen op wurgcontracten. Als ze te veel dotter- of bypassoperaties moeten overdoen, moeten ze de kosten uit eigen zak betalen. Onaanvaardbaar'', vindt de patiëntenorganisatie.

Volgens Menzis wordt kwaliteit voortaan beloond in plaats van het aantal behandelingen. Maar Hartpatiënten Nederland noemt dit ''een regelrechte neerwaartse spiraal'' bij complexe ingrepen.

''Als gevolg van de houding van Menzis zullen deze voortaan minder snel worden uitgevoerd. De kostenbesparing die Menzis nastreeft leidt tot een zoveelste poging aan een leven een prijskaartje te hangen'', stelt Hartpatiënten Nederland.

De belangenorganisatie vreest dat de betreffende ziekenhuizen minder vaak de mogelijkheid gaan geven om opnieuw te opereren. ''De kans bestaat dat deze ziekenhuizen hoogrisico-patiënten gaan weren.''