Gemeenten, provincies en waterschappen denken dit jaar 14,2 miljard euro aan heffingen te innen bij huishoudens en bedrijven. Dat meer dan in de begroting van het voorgaande jaar.

Van dat bedrag zal het leeuwendeel (9,7 miljard euro) naar gemeenten gaan, blijkt donderdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemeenten innen onder meer onroerendezaakbelasting, rioolheffing, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing.

Waterschappen halen dit jaar naar verwachting 2,8 miljard euro op en provincies 1,6 miljard euro. Provincies halen samen met het Rijk motorrijtuigenbelastingen.

Voor 2017 gingen lokale overheden ervan uit in totaal 13,7 miljard euro te innen bij huishoudens en bedrijven.

Baten

Gemeenten hebben in totaal 55,5 miljard euro aan baten begroot. Het grootste deel hiervan (34,9 miljard euro) komt van het Rijk.

Bij provincies gaat het om een bedrag van 5,6 miljard euro. Daarvan is ruim 2,5 miljard euro afkomstig van het Rijk. Waterschappen verwachten 3,2 miljard euro aan baten. Het Rijk draagt hier voor 90 procent aan bij.

Verder denken de lokale overheden dit jaar 2,1 miljard euro aan hun reserves te onttrekken. Daarmee teren de lokale overheden in op hun vermogen.

Lasten

De grootste kostenpost voor gemeenten is het sociaal domein, zoals de bijstand, participatie en zorg. Dit kost de gemeenten naar verwachting 23,3 miljard euro.

Provincies besteden ruim 2,3 miljard euro van de 5,6 miljard euro aan netto lasten aan verkeer en vervoer. Ook gaat 1,4 miljard naar ruimte en economie, zoals het beheer van natuurgebieden en het stimuleren van de regionale economie.

Waterschappen denken het meest kwijt te zijn aan de eigen watersysteemtaak. Het gaat om een bedrag van 1,5 miljard euro. Aan waterzuivering denken waterschappen 1,3 miljard euro te besteden.