Kinderboekenverkoper Splendid Club past de verkooptechniek aan na kritiek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Splendid Club verkoopt op straat abonnementen op kinderboeken.

Het bedrijf was daarbij volgens de toezichthouder niet duidelijk over onder meer de wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Klanten van Splendid Club klaagden daarnaast bij de toezichthouder dat het onduidelijk was waar ze voor getekend hadden.

"Het is belangrijk dat consumenten weten waar ze 'ja' tegen zeggen en hoe het zit met de bedenktijd", zegt Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM. Volgens haar is dit extra belangrijk bij verkoop op straat.

Nu bleek achteraf dat de genoemde prijs voor één pakket was en niet voor de minimale afname van zes pakketten. Consumenten kregen bovendien geen afschrift van het contract, zodat ze de afspraken niet konden controleren.

Meer informatie

Het bedrijf geeft mensen op straat nu meer informatie over het abonnement en de bedenktijd. Zo maakt het bedrijf duidelijk wat de pakketten kosten, hoe vaak klanten ze ontvangen en hoe zij het abonnement kunnen opzeggen.

Ook verstrekt het bedrijf een afschrift van de overeenkomst via e-mail. De klant moet er bovendien mee instemmen dat het afschrift elektronisch wordt verstuurd.

Het geld wordt verder pas na veertien dagen bedenktijd geïncasseerd. En het bedrag wordt alleen automatisch afgeboekt als de consument daar een schriftelijke machtiging voor heeft afgegeven.

Regels

De toezichthouder gaat komende tijd in de gaten houden of Splendid Club niet nogmaals de regels overtreedt. Vooralsnog krijgt het bedrijf geen boete. Consumenten met klachten kunnen zich melden bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de toezichthouder.

Sinds half 2014 gelden er strengere regels voor verkoop op straat. Bij aankopen boven de 50 euro krijgen consumenten een bedenktijd van veertien dagen.