Meer ouderen hebben vorig jaar een beroep moeten doen op een voedselbank. Het aandeel 50-plussers bij voedselbanken groeide vorig jaar van 34 naar 37 procent.

Deze groep van boven de vijftig jaar lijkt niet te profiteren van de toename van de werkgelegenheid, laat Voedselbanken Nederland donderdag weten.

Ook steeg volgens de organisatie het aantal klanten dat na drie jaar nog steeds afhankelijk is van noodhulp. Dit aandeel steeg van 9 naar 12 procent. In 2015 was het percentage nog 6 procent.

Tijdelijk

Het is de bedoeling dat klanten tijdelijk gebruikmaken van de hulp. Ze krijgen ook een hulpverleningstraject aangeboden om zo snel mogelijk weer zelfstandig te kunnen functioneren. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder al dat het aantal mensen dat langdurig (vier jaar of langer) van een laag inkomen moet rondkomen verder is toegenomen.

Verruimd

Per 1 januari van dit jaar zijn de toelatingscriteria van de voedselbanken verruimd. Daarmee werd de noodhulp toegankelijk voor een grotere groep mensen die onder de armoedegrens leven. 

Maar dit leidde niet tot een groei van het aantal klanten. Dit aantal daalde van 80.000 naar 79.000. Het aantal kinderen in het bestand nam af van 30.000 naar 29.000.

Lichte daling

Het totaal aantal mensen dat vorig jaar bij een voedselbank is geholpen, nam vorig jaar met 2 procent af. Het aantal geholpen mensen daalde van 135.000 naar 132.500.

Vorig jaar hadden 365 gemeenten een voedselbank. Dat komt neer op 96 procent. Het aantal uitgiftepunten daalde vorig jaar van 535 naar 530.