Een proef van de hogeschool Windesheim met een flexibelere vorm van studiefinanciering lijkt aan te slaan. Twee landelijke studentenorganisaties zijn enthousiast over het experiment en roepen op het uit te breiden.

Het zogenoemde flexstuderen komt erop neer dat studenten per behaald studiepunt betalen voor hun opleiding. Dit geeft ze de mogelijkheid om zelf het tempo te bepalen.

Deze mogelijkheid voorziet in een behoefte, stelt hogeschool Windesheim. Studenten willen hun opleiding bijvoorbeeld combineren met een eigen zaak of ander werk, of ze willen om gezondheidsredenen soms sneller en soms minder snel door het lesprogramma heen.

Volgens de Zwolse hogeschool blijkt uit de eerste resultaten van de proef dat flexstuderen leidt tot minder uitval. Aan het experiment doen ook de universiteiten van Amsterdam en Tilburg en de Hogeschool Utrecht mee.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond LSVb willen dat meer studenten de mogelijkheid krijgen om per studiepunt te gaan betalen. 

Het onderzoek laat zien ''dat flexstuderen een belangrijke rol kan spelen als het gaat om kansengelijkheid, omdat het studenten de kans geeft om in hun eigen tempo te studeren'', zegt ISO-voorzitter Rhea van der Dong.