Het kabinet wil voorkomen dat kinderen niet mee kunnen doen aan een schoolreis of sportdag wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Minister Arie Slob van Onderwijs heeft de PO-raad en de VO-raad, de onderwijsorganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs, gevraagd afspraken hierover te maken. Als dit niet lukt, wordt de wet aangescherpt.

Dit schrijft Slob in een woensdag verstuurde brief naar de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn scholen, leraren en de onderwijsraden ook allemaal tegen het buitensluiten van leerlingen, maar zijn er tegelijkertijd nog te vaak incidenten.

Onacceptabel

Het is volgens de minister onacceptabel dat leerlingen soms niet mee mogen doen aan activiteiten omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Die kinderen worden dan bijvoorbeeld in een andere klas gezet of moeten maar huiswerk gaan maken.

''Het is voor een kind verschrikkelijk om als enige niet mee te mogen op schoolreis of naar het paasontbijt. Dat moeten we koste wat kost voorkomen’’, aldus de minister.

Maximum

Slob gaat niet in op het verzoek van de Tweede Kamer om een maximum in te stellen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Dit zou onverstandig zijn omdat de kans bestaat dat dit bedrag de norm gaat worden op scholen.

Onderzoek wijst volgens de minister verder uit dat de schoolbesturen, ouders en leerlingen tevreden zijn over de huidige regels. Het zou echter vooral gaan om een betere naleving ervan. Slob heeft de Inspectie van het Onderwijs gevraagd goed in de gaten te houden of scholen de ouderbijdrage niet verplichten. Scholen die dit wel doen, krijgen de opdracht dit aan te passen.

Volgens de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, zijn ouders gemiddeld zo'n 42 euro per jaar kwijt zijn aan buitenschoolse activiteiten, hoewel de verschillen tussen scholen groot zijn.