Het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt, is in 2017 met 3.500 gedaald. Het is de eerste daling sinds 2008.

Eind vorig jaar kwam het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd op 461.000 te staan, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De terugloop is te danken aan een afname in de leeftijdsgroep van 27 tot 49 jaar. Daar nam het aantal bijstandsgerechtigden met ruim achtduizend personen (4,5 procent) af. Tussen 2009 en 2016 was er nog wel sprake van een toename, hoewel die in het laatste jaar maar enkele honderden bedroeg.

Jongeren en 45+

Bij jongeren (van onder de 27 jaar) bleef het aantal bijstandsgerechtigden nagenoeg gelijk. In 2015 en 2016 groeide deze groep nog met respectievelijk vierduizend en zesduizend personen.

Bij personen van 45 tot en met de AOW-leeftijd was wel sprake van duidelijke groei. In totaal kwamen er vijfduizend bijstandsgerechtigden bij. Het groeitempo nam wel af. In 2016 was er nog sprake van een groei met negenduizend personen.

Niet-westers

Ook bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond nam het groeitempo af. In 2017 kwamen er in deze categorie zesduizend bijstandsgerechtigden bij. Het jaar daarvoor ging het nog om een toename van 18.500 personen.