Het provisieverbod dat in 2013 is ingevoerd voor financiële dienstverleners werkt. Ze sturen klanten nu niet meer richting de banken en verzekeraars die ze het meest betalen, schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.

Uit een evaluatie van Hoekstra blijkt dat de belangen van de klant nu beter worden behartigd. Het draagvlak voor het provisieverbod is ook onder de financiële dienstverleners zelf groter geworden, al blijft een groep zich ertegen verzetten, schrijft de bewindsman.

De kwaliteit van de dienstverlening is volgens de minister ook verbeterd. Het is wel moeilijk om vast te stellen in hoeverre dat aan het provisieverbod alleen ligt, want de laatste jaren zijn ook andere zaken veranderd in de sector.

Er zijn wel signalen dat financieel advies nu duurder is geworden. Tegelijkertijd blijkt dat ''de bereidheid om te betalen voor advies toeneemt als adviseurs de kans krijgen uit te leggen wat hun toegevoegde waarde is.''

Hoekstra laat nog aanvullend onderzoek doen om te bekijken welke verbeteringen nog meer bereikt kunnen worden bij financieel advies.