Basisscholen zijn de afgelopen tien jaar aan ouders fors meer geld gaan vragen voor buitenschoolse activiteiten. De gemiddelde bijdrage van ouders aan deze activiteiten groeide van 38 euro per jaar per kind in 2006 tot 61 euro in 2016.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers die Trouw heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verschillen tussen scholen onderling blijken groot, zowel in de hoogte van het bedrag dat aan ouders wordt gevraagd als in de aanpak. Sommige scholen werken met een jaarlijkse bijdrage en andere sturen voor elke activiteit een aparte rekening.

In 2014 bleek uit onderzoek van de Onderwijsinspectie al dat 8 procent van de scholen meer dan 50 euro per kind vraagt voor schoolreisjes en andere activiteiten. En 3 procent komt boven de 100 euro. De school die de kroon spande, verlangde ieder jaar 690 euro van de ouders.

Peter Hulsen van informatiepunt Ouders en Onderwijs zegt in Trouw dat scholen de ouders er vaak niet bij vertellen dat deze bijdragen vrijwillig zijn. ''Scholen vinden dat ze van de overheid te weinig geld krijgen, waardoor de grens van wat bij ouders wordt neergelegd, wordt opgerekt.''

Ouders die het zich eigenlijk niet kunnen permitteren betalen vaak toch maar, om te voorkomen dat hun kind niet mee op schoolreisje mag, zegt de PO-Raad in de krant. Het orgaan wil daarom het liefst helemaal van de vrijwillige ouderbijdrage af.