De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt energieleveranciers Fenor en Robin Energie voorwaardelijke boetes op, omdat de bedrijven nog altijd onduidelijke energierekeningen naar hun klanten versturen.

De ondernemingen hebben onder meer facturen verstuurd waarin tarieven niet duidelijk waren gekoppeld aan de periode waarin de energie is verbruikt, meldt de toezichthouder donderdag.

Voor elke dag na 2 februari 2018 dat  Fenor en Robin Energie niet aan de regels voldoen, moeten de bedrijven een dwangsom van 1.000 euro betalen. Er geldt een maximum van 50.000 euro.

Niet duidelijk

Zo moeten tarieven die tussentijds zijn aangepast afzonderlijk op de energierekening te zien zijn. Ze mogen niet als gemiddelde over de hele periode op de factuur vermeld worden.

"Anders kan de klant niet duidelijk herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging", stelt de ACM.

Dezelfde eenheden

Verder moeten op de rekening dezelfde eenheden genoemd worden als die in het contract en de informatie over de prijswijzigingen.

Zo is het niet toegestaan om met maandbedragen te rekenen, als er eerst over dagelijkse bedragen is gesproken. "De consument heeft recht op een energierekening die hij begrijpt en kan controleren", aldus de toezichthouder. 

Onderzoek

De zogenoemde last onder dwangsom volgt na een onderzoek van de ACM naar de helderheid van facturen van veertig energiebedrijven. 

Uit dit onderzoek van vorig jaar bleek dat 21 bedrijven nog extra aanpassingen moeten doen. De bedrijven krijgen hier tot 2 februari de tijd voor. Zestien bedrijven hebben naar aanleiding van het onderzoek op 1 juli 2017 al duidelijkere facturen gestuurd.

Last onder dwangsom

Drie bedrijven, waaronder Fenor en Robin Energie, hebben zo slecht gespresteerd, dat de ACM een last onder dwangsom moest aankondigen.

Een van deze drie ondernemingen heeft de facturen inmiddels zo aangepast dat het bedrijf niet langer in overtreding is. Fenor en Robin Energie hebben dit vooralsnog niet gedaan.