De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat strenger toezien op de meldplicht voor ongebruikelijke transacties op de financiële markten. Die kunnen wijzen op mogelijke financiering van terrorisme of op vermeende witwaspraktijken.

Volgens de toezichthouder is het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en instellingen momenteel ''opvallend laag". Dit jaar zijn vier meldingen gedaan, evenveel als in 2016, terwijl het in de jaren daarvoor nóg minder was.

Enerzijds zou het geringe aantal meldingen volgens de AFM kunnen komen doordat instellingen zich niet genoeg aan de regels houden. Anderzijds zouden partijen zich te weinig bewust zijn van de risico's.

Volgens de toezichthouder is een vermoeden van een verband met witwassen of het financieren van terrorisme al voldoende. Ook vermoedens van belastingfraude moeten worden gemeld.